Livsformer/ Lifeforms

Konstnärlig gestaltning av öppet luftrum innanför entrén i hus D, Rättscentrum i Malmö. Luftrummet är två våningar högt och sträcker sig längs med i stort sett hela fasadlängden. Verket ses underifrån av de som passerar och de som väntar i väntrummen och i från matsalen på det övre våningsplanet där en glasvägg sträcker sig längs med hela våningsplanet.

http://www.statenskonstrad.se/konst/livsformer

Fotograf: Charlotte Strömwall

Livsformer består av åtta sinsemellan kommunicerande skulpturer fritt hängande i luftrummet. Gjorda i ståltråd och gips är de ”teckningar” i tre dimensioner. Genom skulpturernas ”tecknade” karaktär är de luftiga och lätta fast de till ytan är stora och tar plats. Utgångspunkten för arbetet är utrymmets rymd och speciella förutsättningar, jag är intresserad av att med dessa former aktivera rummet och skapa liv. Handens närvaro och en nervighet i formernas linjer är en viktig ingrediens i verket. Jag strävar efter att hitta balans mellan motsättningarna kaos och ordning, det organiska och strukturerade, kraftfullhet och sprödhet, rörelse och vila.

I materialet finns det en formbarhet som ger en känsla av att de kan fortsätta att förändras och växa även när de fått sin slutgiltiga form. På håll ser man verket grafiskt och uppifrån matsalen mer detaljrikt och får en starkare känsla av materialen. Det är även ifrån det övre planet som man ser verket i sin helhet, formernas relation till varandra och till rummet. Min intention är att betraktarna var och en genom sina egna erfarenheter tolkar verket personligt. Man kan och kommer att se varje objekt för sig men de relaterar också till varandra som i en teckning på ett pappersark.

Jag vill lyfta fram textilen och ge den en upphöjd plats i rummet och i konsten. Tråden som symbolbärare genom tid och kultur, speciellt den röda tråden, ”Ariadne tråden” som hjälper Theseus att hitta ut ur labyrinten. Från Nornornas spunna livstrådar till kroppens egna system med nervtrådar och blodomlopp, dessa är i allra högsta grad kopplade till livets mysterium. Gåtan om livets ursprung, från den allra första cellen som sedan förökade sig för att slutligen fylla planeten med liv. Former av liv.

Arbetet slutfördes september 2013

Statens Konstråd
Projektledare: Cecilia Hjelm
konstnär: Helene Hortlund

Text av Katji Lindberg

Life Forms

In the work Life Forms, the space of the room is activated and life begins. The room, with its white walls, is like a blank sheet of paper in which a story takes shape. A story written with sculptural elements that relate to the viewer and to each other is something reminiscent of a monumental three-dimensional drawing. The sense of being a drawing is amplified by the nerve-like quality of the lines.

Inspired by organic imagery, the shapes have a characteristic of movement, this in turn gives a sense that they can continue to grow and change. The work is frozen and fixed in the middle of the motion of something ongoing. The impression of a spatial sketch becomes even clearer by the fact that the work includes threads. The threads are cutting through the air and act as carriers of symbols across time and culture. From the red Ariadne thread and Nornorna’s* threads of life to the system of nerves and circulation in the human body, the mystery of life is linked together.

The riddle of the origin of life began in the shape of the very first cell which then multiplied and eventually filled the planet with life. Forms of life.

*Nornornas are three female weavers from Nordic mythology.