Helene Hortlund

Bildkonstnär med textilt orienterade två- och tredimensionella arbeten. Skulptur, måleri och teckning med tråden som grundkomponent. Med tråden formas konstruktioner, rumsliga installationer och berättelser.

Symbios av Anna Hackman och Helene Heldt Hortlund visad på HV-galleri 2023.


Prints


Publika gestaltningar


Från utställningar


Performativt


Arbeten