Helene Hortlund

Arbetar med textilt orienterade två- och tredimensionella arbeten. Skulptur, måleri och teckning med tråden som grundkomponent. Med tråden formas konstruktioner och linjer, materia och poesi.

Medusa

Omtag Vällingby centrum, visades under våren 2022 i samarbete mellan Konsthall ABC och Svenska bostäder.

 


Prints


Publika gestaltningar


Från utställningar


Performativt


Arbeten