Helene Hortlund

Bildkonstnär med textilt orienterade två- och tredimensionella arbeten. Skulptur, måleri och teckning med tråden som grundkomponent. Med tråden formas konstruktioner och linjer, materia och poesi.

På gång:

Länk – Link – Linkki II

26 oktober–18 november

HV galleri
https://handarbetetsvanner.se/galleri/

Konstnärsorganisationerna Artists O och Fiber Art Sweden har organiserat och kurerat den gemensamma vandringsutställningen LÄNK – LINK – LINKKI. Totalt 19 konstnärer från Finland och Sverige medverkar i utställningen. Medlemmarna i de båda organisationerna verkar inom fälten konst, konsthantverk och design – de har alla en stark koppling till material, något som definieras i verken såväl konkret som i ett konceptuellt förhållningssätt.

 

Symbios av Anna Hackman och Helene Heldt Hortlund

Omtag Vällingby centrum, visades under våren 2022 i samarbete mellan Konsthall ABC och Svenska bostäder.

 


Prints


Publika gestaltningar


Från utställningar


Performativt


Arbeten