Textila verk/ Fiberworks

In the yarn of the Norns

Titeln anspelar på de tre Nornorna i Nordisk mytologi -Urd, Skuld och Verdandi. De levde vid Yggdrasils rötter intill Urdabrunnen där de rådde över allt levandes liv och öden genom att spinna livstrådar. Ingen fick i förväg veta hur långa trådarna kom att bli och vilka trådar som korsas.

Visad på utställningen Linjespel på Tyresö Konsthall

The title alludes to the three Norns of old Scandinavian mythology, Urd, Skuld and Verdandi. They lived in the aspen roots of Yggdrasil next Urdabrunnen and decided the fate of all living by spinning the threads of life.

Skuggsidan

Från utställningen Skuggsidan på ID:I galleri

Skinless

I från utställningen Hudlöst på ID:I galleri

Tunna trådar/ thin threads

Med på utställningen Tunna trådar/ Thin threads på Konstnärshuset