Helene Hortlund

Textilt orienterade två- och tredimensionella arbeten. Skulptur, måleri och teckning med tråden som grundkomponent. Med tråden formas konstruktioner och linjer, materia och poesi.

Aktuellt arbete: Tankebubblor- titthål till världarna ovan- och nedanför
Gestaltningsuppdrag för Region Örebro Län under utförande, beräknad installation höst 2020

 


Prints


Publika gestaltningar


Från utställningar


Performativt


Arbeten