Helene Hortlund

Oculus Work in progress

 

The Space in Between  16:e sep- 14 okt-2018
Katarina kyrka

I skulpturverket Föreställningar intresserar jag mig för ett mellanrum i sinnesvälden i form av perceptiva mellanrum. Dessa mellanrum befinner sig i glidandet av förståelsen och tolkningen av det man ser. Moln, skuggor och bläckplumpar är exempel på konkreta ting där hjärnan och dess föreställningsvärld fyller i, denna plats är för mig ett mellanrum, en länk mellan den inre och yttre världen.

Utställningen lyfter fram mellanrummet som plats och varseblivning. Mellanrummet som plats och utrymme för övergång eller vila. Gemensamt för Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund och Maria Hägglund är deras materialitet och hantverkskunnande och viljan att bredda det textila konstnärliga fältet.

http://www.fiberartsweden.nu/content/space-between-katarina-kyrka-stockholm

 

Linjens magi Norart 2016

 

Avesta Art 2016
Struktur 28 maj-18 sep

Deltagande konstnärer:
Magnus Alexandersson, Petra Bauer, Alexandra Carr, Hanna Hallgren, Melissa Henderson, Helene Hortlund, Francesco D ́Incecco, Håkan Lidbo, Sirous Namazi, Jakub Nepraš, Karen Oetling, Olek, Raha Rastifard, Erik Ravelo, Helene Schmitz, Tom Waldton

 

Linjära övertagningar 
Supermarket Independent art fair, Stockholm 16.4-19.4 2015