_DSC4611

Helene Heldt Hortlund

Tråden som material i mitt skapande har sammanfört flera för mig viktiga materiella kvaliteter. Jag har en strävan efter att tillföra en dimension till teckningens medium och samtidigt vidga svängrummet för det textila. I form av spatiala rubbningar har jag tagit hela rum i anspråk. Trådarna bildar teckningarnas linjer och använder sig av rymdens tre dimensioner i ett rumsligt tecknande med luftrummet som ”pappersark” där hålrummen gör rumsrymden medskapande.

Linjens magi Norart

Avesta Art 2016
Struktur 28 maj-18 sep

Deltagande konstnärer:
Magnus Alexandersson, Petra Bauer, Alexandra Carr, Hanna Hallgren, Melissa Henderson, Helene Hortlund, Francesco D ́Incecco, Håkan Lidbo, Sirous Namazi, Jakub Nepraš, Karen Oetling, Olek, Raha Rastifard, Erik Ravelo, Helene Schmitz, Tom Waldton

Nerver och sfäriska tillstånd -Konsthallen i Luleå
14 nov-17 jan 2016
Glaspartier på Ludvika Lasarett

revet_ludvika_w


Sfärer  -Galleri ID:I
8.5- 31.5 2015
Linjära övertagningar  Supermarket Independent art fair, Stockholm 16.4-19.4 2015
Förnimmelsens efterklanger  Galleri Eva Solin, sep- 2014
Livsformer skulpturer på Rättscentrum i Malmö

Publicitet
Länkar