IMG_3514

Helene Heldt Hortlund

Tråden som material i mitt skapande har sammanfört flera för mig viktiga materiella kvaliteter. Jag har en strävan efter att tillföra en dimension till teckningens medium och samtidigt vidga svängrummet för det textila. I form av spatiala rubbningar har jag tagit hela rum i anspråk. Trådarna bildar teckningarnas linjer och använder sig av rymdens tre dimensioner i ett rumsligt tecknande med luftrummet som ”pappersark” där hålrummen gör rumsrymden medskapande.

evasolin_letter_w

Letters är ett pågående skulpturarbete som innebär ett undersökande av symboler som bärare av information. Titeln anspelar på dels på brevet som en uttrycksform där man får tala till punkt och oavbruten framföra sin mening. Dels i form av tecken som kräver avkodning för att förstås.

letters_galleri_w

 

Linjens magi Norart 2016

 

Avesta Art 2016
Struktur 28 maj-18 sep

Deltagande konstnärer:
Magnus Alexandersson, Petra Bauer, Alexandra Carr, Hanna Hallgren, Melissa Henderson, Helene Hortlund, Francesco D ́Incecco, Håkan Lidbo, Sirous Namazi, Jakub Nepraš, Karen Oetling, Olek, Raha Rastifard, Erik Ravelo, Helene Schmitz, Tom Waldton

 

Linjära övertagningar 
Supermarket Independent art fair, Stockholm 16.4-19.4 2015

 

Länkar