Tunna trådar/ Thin threads

Konstnärshuset

18.9–6.10  2010

TUNNA TRÅDAR

Helene Hortlund, Lotte Nilsson Välimaa, Ulrika Berge, Tabea Dürr,
Kerstin Åström Carlén, Inger Berström, Cilla Ramnek, Hugo Carlén

Tråden, ofta den svarta, är Helene Hortlunds följeslagare. Tidigare har vi sett hennes kaosartade natur, en virkad växtlighet som trängt genom väggarna och ut i rummet. Det mödosamt utformade påminner på samma gång om en sekundsnabb kolstudie. Denna, precis som de virkpixlade skräckfilmsscenerna (tolkningar av Hitchcock) visar på hennes förtrogenhet med materialet – det känns som om tanke och handling blir ett.

Text av Lotte Nilsson Välimaa