thread works

Sfärer

I storlekarna 35, 50, 75 och 100 cm i diameter skapas de cirkulära verken Sfärer, titeln anspelar på deras form och på behovet av ett eget utrymme. Mellan lager av akrylglas ligger bilderna av tråd, tyg och akvarellmåleri i skikt.

 

 

Layerworks

 

Airdrawings

 

In the yarn of the Norns

Titeln anspelar på de tre Nornorna i Nordisk mytologi -Urd, Skuld och Verdandi. De levde vid Yggdrasils rötter intill Urdabrunnen där de rådde över allt levandes liv och öden genom att spinna livstrådar. Ingen fick i förväg veta hur långa trådarna kom att bli och vilka trådar som korsas.

Visad på utställningen Linjespel på Tyresö Konsthall och Luleå Konsthall

The title alludes to the three Norns of old Scandinavian mythology, Urd, Skuld and Verdandi. They lived in the aspen roots of Yggdrasil next Urdabrunnen and decided the fate of all living by spinning the threads of life.

 

Skuggsidan

Från utställningen Skuggsidan på ID:I galleri

 

Skinless

I från utställningen Hudlöst på ID:I galleri

 

Tunna trådar/ thin threads

Med på utställningen Tunna trådar/ Thin threads på Konstnärshuset