Roomdrawings

I rumsinstallationerna aktiveras rummet och görs medskapande i det fysiska mötet med betraktaren.  I dessa rumsintagande verk skapas möjligheten att vara mitt i, omslutas och röra sig runt i verket som frusits mitt i rörelsen och stannat hängande tung av gravitation. Objekten sipprar fram ur väggar och tak i sina försök att upphäva rummets begränsade utrymme. Det svarta mohairgarnets luddighet förstärker känslan av en fysisk kolteckning eller torrnål som inte stannar vid papprets yta. Det textila materialets uttryck sammanförs med det grafiska uttrycket och skapar laddade uttrycksfusioner.