Nerver och sfäriska tillstånd- Luleå Konsthall

14 nov 2015- 17 jan 2016

Tråden – laddad med symbolik och poesi – är en ständig följeslagare till Helene Hortlund. Med tråden skapar hon världar, en virkad växtlighet i både två- och tredimensionell form. Även andra tekniker och material möts i utställningen även om utgångspunkten i Hortlunds arbeten är den ständiga följeslagaren – tråden. I spänningsfältet mellan kaos och ordning, organiskt och strukturerat och med inspiration från naturens värld av celler, nätverk och spindelnät utövar dessa expansiva former en betydande påverkan på det rum de intar. Verken består av i sytråd virkade bilder i samklang med en målad bakgrund, frihängande bilder skapade av tråd och garn och skulpturer av ståltråd, gips och garn.

Ett nytt sätt att se på livet- Recension i Norrbottenskuriren

Konsthallen- Kulturenshus i Luleå