Linjespel Tyresökonsthall

Linjespel Tyresö Konsthall– Stockholm 17 mars- 21 april

Tråden, ofta den svarta, är min följeslagare och jag ser den främst som en bärare av form, laddad med poesi och symbolik. Detta material gör det möjligt att ”teckna fritt” i luften så att rummet fylls med en kaosartad natur, med virkad växtlighet som tränger ut i luftrummet. Genom att låta verken tillsynes fortsätta ut genom väggarna spränger jag bildens gränser och gör verkligheten större än vi visuellt kan uppfatta den.

Min bildvärd är organisk och växer utifrån enkla beståndsdelar. Genom att kombinera de enkla grundelementen, som maskorna i virkningen, ges närmast oändliga skaparmöjligheter. I mina verk möts det kaosartade och organiska med det strukturerade och ordnade. Som ett led i mitt skapande fotograferar jag av mina arbeten och bygger med datorns hjälp nya bilder. De textila teckningarna blir till bilder i form av digitala fotocollage.

Skapandeprocessen balanserar mellan fokus på utförandet av min vision och på en lyhördhet inför det oväntade och oplanerade som uppstår under tillverkningsprocessen. Tekniken jag använder mig av är långsam och processen tar tid. På det sättet ges tid för eftertanke och reflektion…

Helene Hortlund mars 2012