Linjära övertagningar

På Supermarket Independent Art fair 2015 deltog ID:I galleri med det av mig initierade processinriktade verket Linjära övertagningar. Verket utgick från det tilldelade utrymmes väggar där vi under utställningstiden skapade en föränderlig teckning. Teckning är intressant för att det är ett medium som kan tänjas åt olika håll och för dess direkthet.

De deltagande var medlemmar från ID:I som fick en tidsperiod tilldelad med uppgift att överta, omforma, förvalta, tillföra eller skapa nytt. Av intresse är att undersöka hur varje enskild konstnär förhåller sig till sitt arv i form av den befintliga teckningen som redan finns där på väggen.

Utifrån galleriets grundidé så ansvarar varje deltagande konstnär även i detta projekt för sin tidsperiod och har även möjlighet att i sin tur bjuda in någon annan att delta under personens tilldelade tidsrymd. En annan viktig aspekt som utmärker konstnärsdrivna gallerier är konstnärens närvaro under utställningen, denna närvaro är central där varje enskild person bidrar med sin ton och klang till helheten. Närvaron gör att utställningen även blir en social händelse där man har möjlighet att mötas i processen av konstnärlig skapande. Som initiativtagare till projektet kommer jag att börja och avsluta teckningen som för att symboliskt sluta en cirkel.

Deltagare: Annelie Wallin, Linda Karlsson, Sofia Törnblad, Johanna Schartau, Sissel Wibom, Ann Frössén, Birgitta Silfverhielm, Magnus Dahl, Helena Pehrsson, Åsa Andersson Broms, Tobias Sjödin, Ingrid Jonsson, Timothy Crisp, Alexandra Matthews, Unn Hjolman, Helene Hortlund och Ursula Skoglund.

Koncept: Helene Hortlund  Projektledning: Helena Pehrsson och Helene Hortlund

Första dagen– vernissagekväll med mycket folk, jag drar det första koldraget klockan 19, under kvällen alternerar jag och Helena Pehrsson med tecknandet.

Dag 2– Johanna Schartau, Sissel Wibom som blev inbjuden av Johanna samt Tobias Sjödin tecknade under dagen. Det gick fortfarande att skapa skira blyertsteckningar.

Dag 3– Linda Karlsson med sin medtecknare Sofia Törnblad skapade kraftfulla figurer med akrylfärg. Helena Pehrsson och jag fick göra ett inhopp pga sjukdom på eftermiddagen, vi försökte ”städa upp” lite i bilden.

Dag 4-Under förmiddagen gick Ann Frössén på med spritpenna och på eftermiddagen kom Annelie Wallin med sina medtecknare Timothy Crisp och Magnus Dahl. Magnus och Timothy gjorde ett linjespel i blått pigment med lodsnöre.

Sista dagen– både på konstmässan och stafetteckningen. Åsa Andersson Broms som hade morgontiden bjöd in Alexandra Matthews, Unn Hjolman och Ursula Skoglund att fortsätta på teckningen. På eftermiddagen gick Helena Pehrsson och jag loss igen, avslutade bilden och slöt cirkeln klockan åtta.

Supermarket 2015 hölls vid Telefonplan i Stockholm den 15-19 april, med 64 deltagare från 29 länder.