Letters

Installerat jan 2021
Projektledare: Päivi Ernqvist
Stockholm konst

Gestaltning bestående av tre hängande skulpturer i form av mobiler för ljusgården i Kämpetorpsskolan. Dessa är utformade för att samspela med skolans arkitekt Paul Hedqvists utformning av skolans hallbyggnad med lanternin från 1950-talet, som med sin rymd, gula tegelmaterial och ljusinsläpp bildar ett storslaget rum. Rummets rymd kan föra tankarna till att utbildning och kunskap öppnar upp för tanken att flyga fritt. Skulpturerna har en karaktär som drar mot teckning och som förändras när betraktarna rör sig runt i rummet. Samspelet mellan de tre formerna sinsemellan och med byggnaden är betydelsefullt.

Titeln Letters tar fasta på dubbelmeningen av ordet som finns i det engelska språket som innebär att de kan ses som semiotiska tecken men också som brev. Som semiotiska tecken kan man se dem som kalligrafiska tecken, bokstäver i form av karaktärer, men även som brev. I breven kombineras tecken och bär på ett längre budskap, ett meddelande som får berättas utan att bli avbruten. Men Letters betyder framför allt vitterhet och litterär bildning.