Inre landskap/ Inner landscapes

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Landstinget Uppsala län.

Plats: plan 5 hus C5, Akademiska sjukhusområdet i Uppsala

Gestaltningen består av 21 glas, 20 st monterade i karmar mellan arbetsrum och korridor och en på vägg.

Med virknålens hjälp tecknar jag bilder i sytråd. Bilderna som lamineras mellan glas behåller den textila texturen och det uppstår ett möte mellan dem och glasets svala yta. Mellanrummen i form av luften laddas och samverkar med materien i dessa genombrutna teckningar. Jag är starkt inspirerad av organiska växande former som vi hittar i mikro och makrokosmos. Verken balanserar mellan det repetitiva och starkt kontrollerade och det organiska och kaosartade som jag upplever finns i naturen.

Made for Uppsala County Council with location in House C5, University hospital in Uppsala- 2008

The piece consists of 21 glass, 20 pieces mounted in frames between office and corridor and one on the wall.

With help of the needle I draw pictures in the air with thread. The images are laminated between glass. The gaps in the form of air charged and interacts with matter in these openwork drawings. I am inspired by organic growing forms that we find in the micro and macro cosmos. The works balances between the repetitive and highly controlled and the organic and chaotic that I perceive in nature.