Cirkeln

Galleri Id:i presenterar CIRKELN 30 okt- 15 nov 2020 

Medverkande konstnärer:
Anna Selander, Annelie Wallin, Christina Claesson, Helena Pehrsson, Helene Heldt Hortlund, Ingrid Jonsson, Lotta Döbling, Malin Skjöld, Maria Saveland, Unn Hjohlman och Ylva Kullenberg.

Den geometriska definitionen av en cirkel är en form som består av en mängd punkter, belägna på samma avstånd till en mittpunkt. En ursprunglig modell för mänsklig interaktion och förhandling, där ingen position indikerar en överordning. Rundabordssamtalets deltagare har alla samma status, varför det också är en vedertagen diplomatisk samtalsform.

Cirkeln avgränsar, inkluderar och exkluderar. Alla har vi erfarenhet av att befinna oss utanför eller innanför cirkelns synliga eller osynliga gräns. Cirkeln definierar en grupp och betonar en samhörighet mellan dess medlemmar, en intressegemenskap. Sveriges första studiecirkel startade 1902. En metod för folkbildning och lärande i mindre grupp som fortfarande ger resonans. Ett exempel är landets stadigt ökande antal bokcirklar – en social umgängesform med texten och ordet i samvarons centrum.

En bokcirkel är också utgångspunkten för utställningens elva konstnärer. Sedan starten har de givit sig i kast med 35 böcker, där medlemmarnas praktik ger värdefullt bränsle i de animerade samtal som förs kring berättande, text och språk – begrepp med självklar relevans för en bildkonstnär. Bokcirkeln flyttar nu in i gallerirummet med verk delvis sprungna ur idéer som vuxit fram ur sammankomsterna. I utställningens befriande öppna anslag möts konstnärerna i personliga betraktelser kring text och kommunikation, inspiration och påverkan, abstrakta bilder och materiella utsagor.
Cirkeln är öppen. The End.

Pia Kristoffersson

Skrift -textila skulpturer av Helene Heldt Hortlund

Skrivtecken har en spänning mellan bildmässigt fantasiskapande tecken och mellan kodskrift av tecken och bokstäver som vi har lärt oss avkoda. Skrift handlar om kommunikation och jag tänker på ordet letters som i det engelska språket innebär en dubbeltydighet mellan enskilda tecken och brev. Brev som innebär ett längre sammanhållet meddelande eller berättelse och bokstäverna som enskilda tecken som kombinerade bildar mening.

Cirklar där skrift rör sig är i det kalligrafiska teckenfältet, bild abstraherad till skrivtecken. Bokstäver som i det engelska ordet characters får en att tänka på karaktärer som personligheter med egenskaper. Eller somatic writing med ett flöde direkt ifrån hjärtat.