The Space in Between

16:e sep-14:e okt 2018 Katarina kyrka i Stockholm

Medverkande konstnärer: Ditte Johansson, Helene Heldt Hortlund, Maria Hägglund samt Magnus Dahl.

Ett kyrkorum innefattar historiska, kulturella, arkitektoniska och religiösa värden. Många söker sig till kyrkan av olika anledningar. Att söka sig till ett kyrkorum kan vara att få uppleva ett personligt inre rum i ett offentligt yttre rum, kyrkorummet. Ett varande som sker både inåt i det privata men även utåt i en gemenskap, det gemensamma rummet som vi kulturellt och historiskt delar.
Utställningen The Space in Between fokuserar således på rum och lyfter fram ”mellanrummet” som plats och varseblivning. Utställningen kan öppna upp till upplevelser av andra uppsökta rum; faktiska fysiska mellanrum och/eller mentala outtalade.

I skulpturverket Föreställningar intresserar jag mig för ett mellanrum i sinnesvälden i form av perceptiva mellanrum. Dessa mellanrum befinner sig i glidandet av förståelsen och tolkningen av det man ser. Moln, skuggor och bläckplumpar är exempel på konkreta ting där hjärnan och dess föreställningsvärld fyller i, denna plats är för mig ett mellanrum, en länk mellan den inre och yttre världen.