The Space in Between

The Space in Between
Sandvikens konsthall mellan 25 sep-24 okt 2021

The Space in Between
Ma, det japanska begreppet för mellanrum kan beskrivas som en fyrdimensionell verklighetsuppfattning med frånvaron som en
dimension bortom tid och rum. Frånvaron av ett penseldrag laddar bildens dynamik. Likaså en paus i musiken, tystnaden i talet, tomrummet i samspel med rörelsen, luften mellan de skrivna
bokstäverna eller mellan huskropparna i staden. Rymden som finns mellan det som sker i världen där form och icke-form bildar en enhet.

Konstens språk befinner sig i mellanrummet
mellan det konkreta och outsagda. I det
outsagda är allt öppet för tolkning.

Ditte Johansson, Maria Hägglund och Helene Heldt Hortlund undersöker i utställningen mellanrummet ur olika infallsvinklar. På
Sandvikens konsthall visas deras andra utställning på temat.
Den första tog plats i kyrkomiljö, en plats som tydliggör samspelet
mellan yttre och inre mellanrum med kyrkan som byggnad, symbol och funktion. Parallellerna mellan byggt och existentiellt mellanrum
återfinns i konsthallen som idé, i form av en plats för individuella möten med konsten.

De utställande konstnärerna möts i intresset för textil i det utvidgade fältet. I deras konstnärliga praktiker är materialitet och handens görande centralt.

Vid den roterande världens stilla punkt.
Varken kött eller inte kött;
Varken från eller till; vid den stilla punkten,
där dansen är,
Men varken orörlighet eller rörelse. Och
kalla det inte oföränderlighet.
Där är förflutet och framtid förenade. Varken
rörelse fram eller tillbaka,
Varken uppgång eller nedgång. Utan den
stilla punkten
Skulle där inte vara någon dans och där är
endast dans
T.S Elliot översatt av Arthur Lundqvist