Ristningar, lämningar och spår

Konsthallen Studio ABC tillsammans med Gunilla Daga
29 maj – 13 juni -följ på instagram @studioabcvallingby