Hallwyllska museet

I det andra rummet

12 februari- 13 april 2009

En utställning som tar Hallwylska museet i anspråk.
34 konstnärer ur FAS/FiberArtSweden nyttjar dess kunskapsbank, använder den museala allemansrätten, synar och studerar museet i en konstnärlig revision.

Läs mer om utställningen

Spegling- Ett porträtt

 Spegling- Ett porträtt

Wilhelmina von Hallwyl skapade det storslagna Hallwylska palatset. Hon samlade sorterade och katalogiserade allt, högt som lågt för eftervärlden.  Hennes utgångspunkt var att skurtrasor och makens avklippta pipskägg jämställs med kinsesiskt poslin och handknytna mattor i hennes katalogverk. Hon skapade och i mitt verk ikläder sig sitt monument. Urnan bildar kropp och rustning, ett kärl för drömmar. På ytan speglar sig omgivningen i form av fragment. Bitarna fogas samman till en minneskarta där mellanrummen är existensens livsnerver, krackeleringar i världens förfinade yta. Den nya bilden skapar ett andra rum där perspektiven har lösts upp. Sida vid sida samsas golv, tak och solida material med infogade närbilder på hårig hud, en påminnelse om förgängligheten.