Attachment

Det performativa verket Attachment framfördes på Stockholm Art-Fair i Älvsjö, tillsammans med Katrin Forsmo och Anna Rosén.

I en ihopstickad dräkt rör sig dansarna runt bland publiken hela tiden påverkade av den andres rörelser. Begränsade i sitt rörelsemönster får de anpassa sig till varandra.

>>>