about

Mitt konstnärskap rör sig i det expanderade teckningsfältet. Med tråd som huvudsakligt arbetsmaterial skapar jag spatsiala teckningar och skulpturer, mina arbeten består även av fotografiska collage och andra arbeten.

I am an artist who works with drawing in the expanded field. By using thread as my main material I create spatial drawings and sculptures, my work also consist of digital  prints and other works.

Cv

Contact

Publicity

Links